Transmiteri

Transmiteri

Transmiter DULCOMETER® DMTa

Transmiter DULCOMETER® DMTa

Transmiter DULCOMETER® DMTa konvertuje senzorne signale za pH, ORP vrednost, koncentraciju hlora i provodljivost u interfejs-neosetvljiv 4-20 mA analogni signal. Prilagodljiv, siguran.

Transmiter DULCOMETER® DULCOPAC

Transmiter DULCOMETER® DULCOPAC

Transmiter DULCOMETER® DULCOPAC je kompletan PID kontroler za ključne parametre za merenje pri tretmanu vode.