Hlor-dioxid sistem

Hlor-dioxid sistem

Dezinfekcija bez obzira na pH. Ostaje aktivan u cevima mnogo sati i dana. Eliminiše legionelu. Razlaže biofilm u cevima i rezervoarima.

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDEb

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDEb

5-200 g/h Hlor-dioxida. Max. protok pri 0.2 ppm ClO2 doziranje je 1,000 m3/h

Hlor-dioxid sistem koji kontinuirano proizvodi ClO2 zahvaljujući acid/chlorite metodu sa razblaženim hemikalijama. Izuzetno jednostavno upravljanje, jasna konstrukcija, analogna kontrola, manuelna kontrola ili preko kontakata.

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDKc

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDKc

8-12000 g/h Hlor-dioxida. Max. protok pri 0.2 ppm ClO2 doziranje je 60,000 m3/h

Hlor-dioxid sistem za kontinuiranu proizvodnju, doziranje i praćenje hlor-dioxida sa koncentrovanim hemikalijama. Sistem spreman za upotrebu.

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDLb with Multiple Points of Injection

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDLb with Multiple Points of Injection

0 – 120 g/h kapacitet sa skladištenjem do 60 g hlor-dioxida po jedinici za doziranje. Max. protok pri 0.2 ppm ClO2 izmeren kapacitet od 600 m3/h, do 6 tačaka ubrizgavanja

Fleksibilna rešenja za proizvodnju i doziranje ClO2.

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDLb

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDLb

0 – 120 g/h kapacitet sa skladištenjem do 60 g hlor-dioxida po jedinici za doziranje. Max. protok pri 0.2 ppm ClO2 izmeren kapacitet od 600 m3/h

Proizvodi ClO2 diskontuirano koristeći acid/chlorite proces sa razblaženim hemikalijama.

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDVc

Hlor-dioxid sistem Bello Zon® CDVc

1 – 2,000 g/h hlor-dioxida. Max. protok pri 0.2 ppm ClO2 doziranje je 10,000 m3/h

Hlor-dioxid sistem za praćenje i doziranje hlor-dioxida i razblaženih hemikalija. Idealan za svaki tretman vode.