Merni sistem za hlor gas DULCO®Vaq

Merni sistemi za hlor gas

Automatski hlor gas merni sistem DULCO®Vaq

Automatski hlor gas merni sistem DULCO®Vaq

Kapacitet: 12 g/h - 15 kg/h

Za automatski kontrolisano merenje hlor gasa. Sigurno i precizno u skladu sa DIN standardima.

Automatski sistem za hitno isključivanje za hlor gas DULCO®Vaq

Automatski sistem za hitno isključivanje za hlor gas DULCO®Vaq

Automatsko zatvaranje ventila za hlor gas za nekoliko sekundi

Dodatna sigrusnoet za osoblje i opremu. Bezbedno zatvara izvod hlor gasa čak i u slučaju nestanka struje.

Merni sistem za hlor gas DULCO®Vaq

Merni sistem za hlor gas DULCO®Vaq

Kapacitet 20 - 200 kg/h

DULCO®Vaq tip PMR540 i 550C – samostalna jedinica visokih performansi za precizno merenje hlor gasa pri tretmanu vode.

Isparivač za hlor gas DULCO®Vaq

Isparivač za hlor gas DULCO®Vaq

Kapacitet 50 - 200 kg/h

Isparivač DULCO®Vaq tip PM3100C – za primenu kod tečnog hlora i velikih sistema za gasni hlor. Siguran i pouzdan.

Brizgaljka za hlor gas DULCO®Vaq

Brizgaljka za hlor gas DULCO®Vaq

Kapacitet: 12 g/h do 200 kg/h

Brizgaljka za hlor gas, generiše stabilan vakuum čak i u sredinama pod visokim pruitiskom.

Motorni kontrolni ventil za hlor gas DULCO®Vaq

Motorni kontrolni ventil za hlor gas DULCO®Vaq

Kapacitet: 12 g/h do 15 kg/h

Motorizovani kontrolni ventil za hlor gas. Osigurava precizno merenje protoka hlor gasa.

Neutralizator za hlor gas DULCO®Vaq

Neutralizator za hlor gas DULCO®Vaq

Neutralizacija od 50 - 500 kg hlor gasa

Pouzdano neutrališe otpadni hlor gas.

Pressure Switch-Over za hlor gas DULCO®Vaq

Pritisak prekidač za hlor gas DULCO®Vaq

Kapacitet do 200 kg/h

Za kontinuirano snabdevanje hlor gasa visokim kapacitetima.

Vakuum dozing regulator za hlor gas DULCO®Vaq

Vakuum dozing regulator za hlor gas DULCO®Vaq

Kapacitet do 200 kg/h

Meri hlor gas efikasno i isplativo. Maksimalna sigurnost zahvaljujući upotrebi visoko kvalitetnih materijala.

Vakuum prekidač za hlor gas DULCO®Vaq

Vakuum prekidač za hlor gas DULCO®Vaq

Kapacitet 12 g/h do 120 kg/h

Za automatsko prebacivanje između dva tanka za skladištenje gas hlora. Omogućava kontinuirano snabdevanje hlor gasom, čak i kada tank za skladištenje postane prazan.