Elektrolizni sistem

Elektrolizni sistem

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® III Compact

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® III Compact

Učinak 25 – 50 g/h hlora

Natrijum hipohlorit rešenje za manje bazene i bazene.

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® IV Compact

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® IV Compact

Učinak 25 – 50 g/h hlora

Generiše ultra čist hlor gas koristeći vakuum metod sa elektroliznim sistemom CHLORINSITU® IV Compact. Isplatvi, robustan i kompaktan.

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® IIa

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® IIa

Učinak 60 – 300 g/h hlora

Jednostavno upravljanje i odličan sigurnosni sistem.

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® III

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® III

Učinak 100 – 10,000 g/h hlora

Koristi se za vodu za piće, otpadne vode, procesne vode, bazene i sisteme za hlađenje.

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® V PLus

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® V Plus

Učinak 100 – 3,500 g/h hlora

Hlorisanje i prilagođavanje pH vrednosti pomoću jednog sistema.

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® V

Elektrolizni sistem CHLORINSITU® V

Učinak 100 – 3,500 g/h hlora

Pogodan za primenu u doziranju hipohloridne kiseline i simultanom korigovanju pH vrednosti.

Elektrolizni sistem DULCO®Lyse

Elektrolizni sistem DULCO®Lyse

Učinak do 300 m3/h dezinfekcije vode sa najmanjom koncentracijom nus produkta

Efikasna proizvodnja. Maksimalna zaštita protiv korozije. Izuzetno isplativ.