Crevne pumpe

Crevne pumpe

Crevna pumpa DULCO®flex DF2a

Crevna pumpa DULCO®flex DF2a

Kapacitet 0.4 – 2.4 l/h pri max. povratnom pritisku 1.5 bara

Ova crevna pumpa dozira hemikalije funkcionalno, isplativo i tiho - idealna za upotrebu u bazenima, kao i spa i welness centrima.

Crevna pumpa DULCO®flex DF4a

Crevna pumpa DULCO®flex DF4a

Kapacitet 1.5 – 12 l/h, 4 – 2 bar

Za doziranje flokulata i aktivnog ugljenika, tretira vodu krajnje precizno. Idealna za bazene, spa i welness centre. Operativni pritisak do 4 bara.

Crevna pumpa DULCO®flex DFba

Crevna pumpa DULCO®flex DFBa

Brzina punjenja 649 l/h pri 8 bara

Dizajnirana za niske i srednje kapacitete pumpi do 649 l/h pri 8 bara.

Crevna pumpa DULCO®flex DFCa

Crevna pumpa DULCO®flex DFCa

Brzina punjenja 8900 l/h pri 8 bara

Veliki kapaciteti pumpi nisu problem sa ovom pumpom. Opremljena za industrijsku upotrebu.

Crevna pumpa DULCO®flex DFDa

Crevna pumpa DULCO®flex DFDa

Brzina punjenja 15000 l/h pri 15 bara

Dizajnirana za maksimalne kapacitete pumpi i visok pritisak. Tiha i sa dugim vekom korišćenja, savršena je za industrijsku upotrebu.