Crevne dozirne pumpe

Crevne dozirne pumpe

Peristaltičke pumpe za industrijsku i laboratorijsku primenu

Crevne pumpe su jednostavne i funkcionalne, i kompaktnog i snažnog dizajna. Bez ventila i zaptivaka, samopodmazivajuće.

Crevna dozirna pumpa DULCO flex Control

Crevna dozirna pumpa DULCO flex Control

Brzina punjenja od 10 ml/h do 30 l/h pri povratnom pritisku od 7 bara

DULCO flex Control pumpa služi za doziranje gasova, viskoznih i abrazivnih materijala kao i osteljivih supstanci.