Prekidači za prekidanje protoka

Karakteristike

  • Različite dužine kablova
  • Robusna konstrukcija
  • Idealni za zaprljane tečnosti sa čvrstim delovima
  • Odobreno od strane ATEX 94/4/EG EExia
  • Dobar odnos cene i kvaliteta

Tipična primena

  • Kontrola nivoa rezervoara za mulj
  • Zaštita od prepunjavanja skladišnih rezervoara
  • Sistemi za kontrolu pumpi (pražnjenje/punjenje)

Prekidači za prekidanje protoka