Nivo senzori

Karakteristike

 • Stalna kontrola nivoa za tečnosti
 • Veliki raspon materijala
 • Sa funkcijama promene nivoa
 • Sa temperaturnom sondom
 • Merenje interfejsa
 • Za visoke pritiske do 200 bara
 • Radna temperatura do 250°C
 • Minimalna specifična težina 500kg/m³
 • Dizajnirano za hranu i sterilne uslove
 • Odobreno od strane ATEX/PED itd.

Tipična primena

 • Merenje nivoa rezervoara sa vezom do kontrolnog sistema
 • Sa akumulatorima i za ispitivanje položaja
 • Dnevna merenja nivoa ulja u rezervoaru (npr. industrijska postrojenja)
 • Dozirni sistemi za snabdevanje postrojenja
 • Monitoring brana pomoću hidro-energetskih stanica
 • Kontrola nivoa za parne uređaje

Nivo senzori