Bypass nivo indikatori

Karakteristike

 • Veliki raspon materijala
 • Stalna kontrola nivoa
 • Selektivna kontrola nivoa
 • Funkcije prebacivanja nivoa
 • Magnetni roler indikator bez strujnog napajanja
 • Merenje interfejsa
 • Za visoke pritiske do 400 bara
 • Radna temperatura do 450°C
 • Minimalna specifična težina 250kg/m³
 • Odobreno od strane ATEX/PED/DNV/GL itd.
 • Moguća naknadna modifikacija sa ubacivanjem dodatnih funkcija

Tipična primena

 • Monitoring skladišnih rezervoara i vizuelizacija bez napajanja strujom
 • Indikatori nivoa za pitku vodu
 • Monitoring bojlera
 • Monitoring kompresivnih postrojenja
 • Monitroing rezervoara za ulje
 • Indikator količine goriva u velikim rezervoarima
 • Monitroing rezervoara kondenzata
 • Kontrola tehnikalija za hlađenje skupljajućih agregatora
 • Kontrola rezervoara za kompenzaciju

Bypass nivo indikatori