Inowafe / Inowing / Inocent

Karakteristike

 • Četvorožični ultrazvučni senzor nivoa
 • Dvožični ultrazvučni senzor nivoa
 • Dvožični ultrazvučni senzor nivoa prema Atex-u
 • Vibrirajuće viljuške za tečnosti
 • Vibrirajuće viljuške za tečnosti za sterilna okruženja
 • Odobreno od Atex-a
 • Vibrirajuća šipka za merenja obimnih materija
 • Odobreno od Atex-a

Tipična primena

 • Merenje skladišnih rezervoara za rezervoare koji nisu izloženi pritisku
 • Zaštita od prepunjavanja / Merenje početnih tačaka
 • Sistemi za kontrolu pumpi
 • Zaštita od rada "na suvo"
 • Merenje kontrole nivoa tačke podešavanja

Inowafe / Inowing / Inocent