Magnetni prekidači protoka

Karakteristike

 • Selektivna kontrola nivoa za tečnosti
 • Veliki raspon materijala
 • Sa funkcijama promene temperature
 • Sa temperaturnom sondom
 • Merenje interfejsa
 • Za visoke pritiske do 200 bara
 • Radna temperatura do 250°C
 • Minimalna specifična težina 500kg/m³
 • Dizajnirano za hranu i sterilne uslove
 • Odobreno od strane ATEX/PED itd.
 • Sa test funkcijom

Tipična primena

 • Zaštita od pokretanja "na suvo"
 • Kompletna kontrola nivoa
 • Merenja interfejsa pomoću uljanih hidrauličnih agregata za vodu
 • Zaštita od prepunjivanja
 • Detektori curenja za neprovdne objekte
 • Kontrola nivoa i temperature u jednom instrumentu
 • Sistemi kontrole pumpe (pražnjenje/punjenje)

Magnetni prekidači protoka