Nivo indikatori prepunjavanja

Karakteristike

 • Veliki raspon materijala
 • Stalna kontrola nivoa
 • Selektivna kontrola nivoa
 • Funkcije prebacivanja nivoa
 • Magnetni roler indikator bez strujnog napajanja
 • Merenje interfejsa
 • Za visoke pritiske do 400 bara
 • Radna temperatura do 400°C
 • Minimalna specifična težina 250kg/m³
 • Idealni za opasne i jake zaprljane materije
 • Odobreno od strane ATEX/PED itd.
 • Moguća naknadna modifikacija sa ubacivanjem dodatnih funkcija

Tipična primena

 • Kontrola nivoa sa optičkim magnetnim roler indikatorom
 • Monitoring rezervoara smole
 • Monitoring skladišnih rezervoara za otpadne vode
 • Za merenje nivoa hidrauličnih ulja

Nivo indikatori prepunjavanja