Pneumatski kontroleri i transmiteri

Serija 850

Torsion Tube transmiter - indikator nivoa / Kontroler

s850Dostupne 3 forme kontrole: ON-OFF, P i P+I. Širina skale 100 mm.

Primena:

Za kontrolu nivoa tečnosti u industrijskim ili procesnim postrojenjima.

Instrumetnt direktno detektuje nivo materije koja se meri, poredi izmerenu varijablu sa referentnom tačkom i prikazuje pneumatski standardni signal od 0,2 do 1 bara ili 3 do 15 psi. Prikazani pritisak aktivira finalni kontrolni element: pneumatski ventil.

Tri kontrolne forme su dostupne: ON/OFF, Proportional, Proportional + Reset.

Uređaj se takođe može koristiti za daljinsku kontrolu procesa kada radi kao pneumatski transmiter (0,2÷1 bar or 3÷15 psi).

Distributer:

INTEH D.O.O.
Kneza Višeslava 130, 11030 BEOGRAD
T/F:011 35 53 870
Mob.063.223 576
e-mail: office@inteh.rs