Dodatna oprema

BR10

BR10

Relej za izbor niskog pritiska

Dimenzije (u mm):

60 (širina) x 90 (visina) x 60 (dubina)

RR10

RR10

Reverzivni relej

Dimenzije (u mm):

60 (širina) x 92 (visina) x 60 (dubina)

SR10

BR10

Relej za izbor visokog pritiska

Dimenzije (u mm):

60 (širina) x 75 (visina) x 60 (dubina)

AM 251

AM 251

Auto/Manuelni prekidač

FR20

FR20

Regulator vazdušnog filtera

Dimenzije (u mm):

77 (širina) x 210 (visina) x 70 (dubina)

FR10

FR10

Regulator vazdušnog filtera (manji)

Dimenzije (u mm):

51 (širina) x 75 (visina) x 50 (dubina)

PTL7

PTL7

Kućište za rotirajuće cilindre

Sa limitatorskim prekidačima (električni, induktivni ili pneumatski) ili sa 4÷20mA položajem predajnika. Pogodan za svaki pokretač (NAMUR std.) ili za OMC PVP11B i PVP11BE pozicioner.

Dimenzije (u mm):

122 (širina) x 51 (visina) x 103 (dubina)

LS96

LS96

Električni i pneumatski nivo prekidači

Dimenzije (u mm):

60 (širina) x 90 (visina) x 60 (dubina)

GM Kit

GM Kit

Manometar za pozicioner

Dimenzije (u mm):

54 (širina) x 134 (visina) x 73 (dubina)

Distributer:

INTEH D.O.O.
Kneza Višeslava 130, 11030 BEOGRAD
T/F:011 35 53 870
Mob.063.223 576
e-mail: office@inteh.rs