I/P konvertori

PVP10BE

I/P konvertori

I/P konvertor pogodan za pokretače velike snage. Konvertuje jednosmerni ulazni signal u pneumatski izlazni do 8 bara.

Intrinsic safety verzija EEx ia IIC T6, T5

Primena:

Instrument za konverziju standardnog jednosmernog signala koji emituju elektronski kontroleri u standardni pneumatski signal za pokretače velike snage.

PC18 radi po principu ravnoteže sila, menjajući ulazni signal od 4÷20mA, 0÷20mA, 1÷5V ili 0÷10V u proporcionalni izlazni signal od 0,5÷8bar maksimalne podesivosti.

Distributer:

INTEH D.O.O.
Kneza Višeslava 130, 11030 BEOGRAD
T/F:011 35 53 870
Mob.063.223 576
e-mail: office@inteh.rs