Kompletni merni sistemi za komercijalnu i industrijsku namenu

merni sistemi

Turbine, PTZ

Turbine merač sa Maxiflo 9000 flow kompjuterom, obavlja PTZ converziju.

Turbine merač opciono se može kalibrisati za visok pritisak.

Maxiflo 9000 nudi:

 • Kompenzaciju za merenje krivulje greške
 • Kalkulaciju kompresibilnosti prema AGA 8, AGA NX 19 ili SGERG 88
 • Transmitere za pritisak i temperaturu sa izuzetnom preciznošću
 • Konekciju za gasni hromatograf

Turbine, density

Turbine merač sa Maxiflo 9000 flow merenjem sa transduktorom za gustinu.

Turbine merač opciono se može kalibrisati za visok pritisak.

Maxiflo 9000 nudi:

 • Kompenzaciju za merenje krivulje greške
 • Kalkulaciju količine protoka
 • Transduktor gustine, klase 0,15% R.
 • PTZ konverziju za back-up (opciono)
 • Sertifikate koji uključuju kalkulaciju preciznosti celog sistema

Merni sistemi otvora

Uključuje popunjavanje otvora, jednostavno ili napredno (zamena bez promene pritiska)

Maxiflo 9000 flow kompjuter nudi:

 • Kalkulaciju protoka prema ISO 5167
 • Automatsko prebacivanje između do 5 različitik transmitera pritiska

Opcije:

 • Transmiteri pritiska i diferencijalnog pritiska, izuzetno velike preciznosti
 • Klimatizovana kabina, radi izbegavanja uticaja temperature na preciznost
 • Kompletan sistem, uključujući sve cevi i punjenja
 • Akreditovani sertifikati

Distributer:

INTEH D.O.O.
Kneza Višeslava 130, 11030 BEOGRAD
T/F:011 35 53 870
Mob.063.223 576
e-mail: office@inteh.rs