Dodatna oprema

Regulatori gasnog pritiska i sigurnosni odvrtni ventili

Regulatori gasnog pritiska i sigurnosni odvrtni ventili

Regulatori gasnog pritiska, sigurnosni odvrtni i otpuštajući ventili.

Posebna pažnja pri izradi posvećena je niskom nivou buke kontrole protoka.

Dostupni su sledeći proizvodi:

  • Regulatori gasnog pritiska i monitori od DN 20 do DN 400
  • Sigurnosni odvrtni ventili od DN 20 do DN 400
  • Sve stop pritiska prema ANSI klasi 600
  • Sigurnosni odvrtni ventili do i uključujući DN 50, takođe su dostupni u ANSI klasi 1500
  • Nizak nivo buke
  • Kontrola protoka

Loptasti ventili

Loptasti ventili

Standardni proizvod je zavareni loptasti ventil za instalacije pod zemljom, kao i modeli za instalaciju iznad zemlje.

  • Plutajući loptasti ventili od DN 50 do DN 200 i stope pritiska do ANSI klase 600
  • Pričvršćeno montirani loptasti ventili od DN 25 do DN 1200 i stopa pritiska do ANSI klase 2500

Filteri - separatori - menjači toplote - izolacione jedinice

Filteri - separatori - menjači toplote - izolacione jedinice

Standardne jedinice dostupne su za širok raspon temperatura, pritisaka i protoka, i u širokom rasponu materijala.

Sistemi za kalibraciju

Sistemi za kalibraciju uključuju softver za potpuno automatizovano testiranje konventora, uključujući očitavanje kalibratora, konvertora zapremine i štampanje izveštaja.

Sistemi za kalibraciju su stabilni ili portabl.

Distributer:

INTEH D.O.O.
Kneza Višeslava 130, 11030 BEOGRAD
T/F:011 35 53 870
Mob.063.223 576
e-mail: office@inteh.rs