AdBlue® / DEF pumpe

Paketi električnih pumpi

Električni paket sa pištoljem za točenje sa automatskim prekidanjem

Električni paket sa pištoljem za točenje sa automatskim prekidanjem

Tehnički podaci

Tip motora: Open Drip Proof (IP44)
Pumpa je izrađena od: Polipropilen, Ugljenik, 316SS i PTFE
Dubina potapanja: Drums - 39" (1000 mm)
Tote Tanks - 50" (1270 mm)
Prelivno crevo: CarboBlue, 8ft (2,4 m), 3/4" (19 mm) I.D.
Razdelna mlaznica: Auto-Shut Off, 316SS
Maksimalni protok: 11 GPM (41 LPM)
Maksimalni pritisak pražnjenja: 32 psi (2,2 bar) (u zavisnosti od vode)
Maksimalna temperatura: 130° F (55° C)
Kataloški broj Voltaža Dubina potapanja
9120 110-120V 50" (1270 mm)
9121 220-240V 50" (1270 mm)
9122 110-120V 39" (1000 mm)
9123 220-240V 39" (1000 mm)
Električni paket sa manuelnim pištoljem za točenje

Električni paket sa manuelnim pištoljem za točenje

Tehnički podaci

Tip motora: Open Drip Proof (IP44)
Pumpa je izrađena od: Polipropilen, Ugljenik, 316SS i PTFE
Dubina potapanja: Drums - 39" (1000 mm)
Tote Tanks - 50" (1270 mm)
Prelivno crevo: Braided PVC, 8ft (2,4 m), 3/4" (19 mm) I.D.
Razdelna mlaznica: Polietilen, 304SS
Maksimalni protok: 14 GPM (53 LPM)
Maksimalni pritisak pražnjenja: 32 psi (2,2 bar) (u zavisnosti od vode)
Maksimalna temperatura: 130° F (55° C)
Kataloški broj Voltaža Dubina potapanja
9130 110-120V 50" (1270 mm)
9131 220-240V 50" (1270 mm)
9132 110-120V 39" (1000 mm)
9133 220-240V 39" (1000 mm)
Električni paket sa automatskom isključnom mlaznicom i meračem

Električni paket sa automatskom isključnom mlaznicom i meračem

Tehnički podaci

Tip motora: Open Drip Proof (IP44)
Pumpa je izrađena od: Polipropilen, Ugljenik, 316SS i PTFE
Dubina potapanja: Drums - 39" (1000 mm)
Tote Tanks - 50" (1270 mm)
Prelivno crevo: CarboBlue, 8ft (2,4 m), 3/4" (19 mm) I.D.
Merač protoka: Polyammide Housing, Turbine Paddle Wheel
Razdelna mlaznica: Auto-Shut Off, 316SS
Maksimalni protok: 10 GPM (41 LPM)
Maksimalni pritisak pražnjenja: 32 psi (2,2 bar) (u zavisnosti od vode)
Maksimalna temperatura: 130° F (55° C)
Kataloški broj Voltaža Dubina potapanja
9140 110-120V 50" (1270 mm)
9141 220-240V 50" (1270 mm)
9142 110-120V 39" (1000 mm)
9143 220-240V 39" (1000 mm)

Paketi vazdušnih pumpi

Vazdušni paket sa automatskom isključnom mlaznicom

Vazdušni paket sa automatskom isključnom mlaznicom

Tehnički podaci

Tip motora: Pneumatic 1/2 HP (370w)
Pumpa je izrađena od: Polipropilen, Ugljenik, 316SS i PTFE
Dubina potapanja: Drums - 39" (1000 mm)
Tote Tanks - 50" (1270 mm)
Prelivno crevo: CarboBlue, 8ft (2,4 m), 3/4" (19 mm) I.D.
Razdelna mlaznica: Auto-Shut Off, 316SS
Maksimalni protok: 8 GPM (30 LPM)
Maksimalni pritisak pražnjenja: 16 psi (1 bar) (u zavisnosti od vode)
Maksimalna temperatura: 130° F (55° C)
Kataloški broj Dubina potapanja
9150 50" (1270 mm)
9152 39" (1000 mm)
Vazdušni paket sa manuelnim pištoljem za točenje

Vazdušni paket sa manuelnim pištoljem za točenje

Tehnički podaci

Tip motora: Pneumatic 1/2 HP (370w)
Pumpa je izrađena od: Polipropilen, Ugljenik, 316SS i PTFE
Dubina potapanja: Drums - 39" (1000 mm)
Tote Tanks - 50" (1270 mm)
Prelivno crevo: Braided PVC, 8ft (2,4 m), 3/4" (19 mm) I.D.
Razdelna mlaznica: Polietilen, 304SS
Maksimalni protok: 10 GPM (38 LPM)
Maksimalni pritisak pražnjenja: 16 psi (1,1 bar) (u zavisnosti od vode)
Maksimalna temperatura: 130° F (55° C)
Kataloški broj Dubina potapanja
9160 50" (1270 mm)
9162 39" (1000 mm)
Vazdušni paket sa automatskom isključnom mlaznicom i meračem

Vazdušni paket sa automatskom isključnom mlaznicom i meračem

Tehnički podaci

Tip motora: Pneumatic 1/2 HP (370w)
Pumpa je izrađena od: Polipropilen, Ugljenik, 316SS i PTFE
Dubina potapanja: Drums - 39" (1000 mm)
Tote Tanks - 50" (1270 mm)
Prelivno crevo: CarboBlue, 8ft (2,4 m), 3/4" (19 mm) I.D.
Razdelna mlaznica: Auto-Shut Off, 316SS
Maksimalni protok: 7 GPM (26 LPM)
Maksimalni pritisak pražnjenja: 16 psi (1,1 bar) (u zavisnosti od vode)
Maksimalna temperatura: 130° F (55° C)
Kataloški broj Dubina potapanja
9170 50" (1270 mm)
9172 39" (1000 mm)

Distributer:

INTEH D.O.O.
Kneza Višeslava 130, 11030 BEOGRAD
T/F:011 35 53 870
Mob.063.223 576
e-mail: office@inteh.rs